Mantelzorgondersteuner & hulp in huis


Bij mantelzorgondersteuning gaat het om het ontlasten van de vaste mantelzorger. Vaak zijn dit familieleden.

Geen enkele zorgvraag is hetzelfde. Dit geldt daardoor ook voor elke vorm van ondersteuning. Mantelzorgondersteuning betekent dat er ondersteuning kan worden gegeven op alle vlakken die te maken hebben met de verzorging van de zorgvrager.


De werkzaamheden van een Mantelzorgerondersteuner zijn heel divers  en kunnen op verschillende manieren worden ingezet zoals bijvoorbeeld: Huishoudelijke werkzaamheden als wassen, koken en stofzuigen of boodschappen doen. Of praktische hulp zoals begeleiding bij bezoek aan ziekenhuis of andere instanties. Maar ook bijvoorbeeld naar de toilet helpen, ’s ochtends aankleden of kopje koffie aanreiken.


Voordelen voor Mantelzorgondersteuning:


  • Mantelzorgondersteuning op maat
  • Huishoudelijke hulp
  • Vergoeding vanuit persoonsgebonden budget voor mantelzorgondersteuning
  • Meer dan alleen zorg: gezelschap en persoonlijke aandacht
  • Gezamenlijke zorgafspraken worden in een zorgovereenkomst vastgelegd.